Visie en werkwijze

Over mijn visie en werkwijze kan ik kort zijn. Onderwijs geven is een uitdagend vak en daarin kun je voortdurend jezelf ontwikkelen. Graag denk ik mee bij het verder optimaliseren van je professionaliteit.

In mijn werk zijn de kinderen de maatstaf, zij vormen een fantastische spiegel, dus als ik in een klas zit, kan ik aan de kinderen zien of de goede dingen gebeuren.

Zie ik betrokkenheid, nieuwsgierigheid, leergierigheid, dan weet ik dat de professional veel dingen goed doet. Dat wil ik graag versterken.

Daarnaast blijft het belangrijk om over doelen en activiteiten van gedachten te wisselen. Zo ontstaat al pratend inzicht op de onderliggend visie die bepalend is voor het handelen. Het is waardevol als leerkrachten zich hiervan bewustzijn.

In mijn contact met directies en leerkrachten ben ik heel duidelijk en transparant. Kinderen moeten uitgedaagd worden. Het is de taak van de school om kinderen zoveel mogelijk te inspireren en te leren.

Mijn aanpak richt zich veelal op het hele team. Altijd in overleg met het Management Team van de school. Samen met hen zorg ik ook voor het borgen van afspraken.