Expertise

Taalvaardigheid en een goede lesopbouw bepaalt de schoolloopbaan van kinderen. Als ervaren professional (ik heb honderden lessen bijgewoond), heb ik me gespecialiseerd en ben ik inmiddels uit ervaring ‘ambassadeur’ van onder meer Woordenschat, Coöperatief Leren en de aanpak van Doordacht Lesgeven. Daarnaast zie ik goede resultaten bij het inzetten van schakelklassen. Tot slot heb ik veel ervaring met het inzetten van video om met de betrokken professional de good practice te versterken.

Schakelklassen

Het Onderwijs Achterstanden Beleid stelt Gemeenten en hun scholen in de gelegenheid om te werken met schakelklassen. De schakelklassen hebben als doel om de taalachterstand van kinderen te verkleinen door in kleine groepen extra aandacht te besteden aan de taalontwikkeling.

Ik heb in diverse gemeenten (o.a. Hilversum – groei van 5 naar 15 schakelklassen) het beleid en de uitvoering van de schakelklassen ondersteunt. Ook heb ik ervaring met het monitoren van resultaten. Reden om te blijven investeren in de schakelklassen.

Taalonderwijs

Een goede taalvaardigheid is voor elk kind bepalend voor het schoolsucces.
Reden voor mij om schoolteams te helpen bij

goed woordenschatonderwijs

Woordenschat is inmiddels ‘HOT’ en krijgt aandacht in alle taalmethoden. Maar of alle kinderen met de geboden aanpak ook daadwerkelijk hun woordenschat vergroten is de vraag.

Omdat woordenschat zo essentieel is voor het goed begrijpend van teksten help ik teams graag bij het goed gebruiken van de aanpak van Verhallen. Uit ervaring weet ik dat deze aanpak heel goed werkt.

effectief begrijpend leesonderwijs

Begrijpend lezen is een complexe vaardigheid. Zonder goede instructie houden kinderen problemen, ongeacht de gebruikte methode. Dankzij recente onderzoekgegevens over wat werkt, kan ik leerkrachten helpen hun lessen effectiever te maken. Ook kijken we naar de resultaten om goed te kunnen differentiëren.

Sterk didactisch handelen

Een goed pedagogisch klimaat in de groep wordt mede bepaald door de opbouw van de lessen. Vandaar dat ik schoolteams met veel plezier train in de hieronder genoemde didactische principes. Principes die het onderwijs voor de leerkracht en de kinderen verrijken.

coöperatief leren

Kinderen die mogen praten en lopen. Wat een leerplezier! Oefenen met taal en elkaar ontmoeten. Dat is de kern van coöperatief leren. Samenwerken volgens een strakke regie en daardoor heel effectief. Door met elkaar te praten over woorden, teksten, ervaringen ontstaat ook een ander klimaat. Kinderen leren elkaar beter kennen en mixen makkelijker. Dat is pure winst. Wanneer ik schoolteams kan laten ervaren wat de meerwaarde is van het inzetten van coöperatieve structuren zijn niet alleen de leerkrachten maar ook de kinderen blij en betrokken.

doordacht lesgeven

Een les goed opbouwen betekent dat je weet wat je wilt. Wat doe je als je start en hoe sluit je af? Wanneer ben jij actief en wanneer zijn de kinderen aan de slag? Wat doe je met de beurtverdeling? Kortom, een goede les vraagt om inzicht en overzicht van de leerkracht. Het directe instructiemodel is de modus in onderwijsland. Ik geloof meer in het model van Doordacht Lesgeven. Eenvoudiger en zeker zo effectief. Daarom help ik leerkrachten graag aan dit raamwerk voor het opbouwen van sterke lessen.