Ervaringen van klanten


Zeven Gaven, Utrecht – Kanaleneiland

“Ik wilde met mijn team een belangrijke slag maken: Coöperatief Leren koppelen aan Woordenschatonderwijs.

Dat is gelukt. In alle groepen zie ik terug wat er op de studiebijeenkomsten is besproken. Mede dankzij de praktische insteek en inspirerende aanpak. Ook de samenwerking met de woordenschat coördinator verliep soepel. En alle teamleden waren bovendien tevreden over de heldere feedback na de klassenbezoeken. Kortom, een succesvol traject.”

Directeur Fieke van Olden (030 – 29 36 476)


Obs de Dubbeldekker, Hilversum

“Na de tweedaagse Met Woorden in de Weer van Rezulto, hebben we met Dineke het implementatietraject gevolgd. Dat betekende nog een aantal teambijeenkomsten en klassenbezoeken.

Terugkijkend kan ik zeggen dat mijn team daardoor is blijven experimenteren en nu inmiddels veel en goede woordenschatlessen geeft met plezier. Met name de feedback op de klassenbezoeken is heel goed ontvangen door alle collega’s.

Er is in één jaar heel veel bereikt. Ook onze woordenschat coördinator is inmiddels ingewerkt. Zij neemt volgend schooljaar veel taken over.”

Directeur Mayke Hemmelder (035 – 68 51 776)


Rietendakschool, Utrecht – Ondiep

“We hebben op school een heel gemengde populatie. Een uitdaging dus voor onze leerkrachten. Dankzij de inspirerende begeleiding en de feedback op de klassenbezoeken hebben we nu een doorgaande lijn woordenschat en gaan we volgend schooljaar met begrijpend lezen aan de gang. Daarbij gebruiken we het model Doordacht Lesgeven en zetten we ook Coöperatieve Structuren in.”

Directeur Elisabeth Boos ( 030 – 24 48 657)


Schakelklassen, Gemeente Hilversum

“Als Gemeente Hilversum hebben we vanaf de start gekozen om een deel van de rijksmiddelen OAB in te zetten voor het ondersteunen van de opzet en uitbreiding van de schakelklassen.

Vanaf het begin zijn in onze Gemeente gelden ingezet voor onder meer het vormgeven van een netwerk van schakelklasleerkrachten, advies op locatie en voor advies in de stedelijke werkgroep waarin de bestuurlijke partners deelnemen. Daarnaast hebben we als Gemeente geïnvesteerd in het monitoren van de resultaten van de schakelklaskinderen.

Dineke Knol heeft de afgelopen jaren in goed overleg met ons als Gemeente een succesvol schakelklasbeleid neergezet. Dat resulteerde in veel kennisopbouw van de leerkrachten en gewaardeerde adviezen voor de stedelijke werkgroep.

De jaarlijkse monitor schakelklassen Hilversum biedt ons de mogelijkheid om op politiek niveau kwantitatief te onderbouwen dat dit beleid bijdraagt aan een betere taalvaardigheid van taalzwakke kinderen.”

Tanja van den Bergh–Kramer, Gemeente Hilversum


Lelyschool, Hilversum

inspectie en woordenschat

“Van de inspectie kregen we als team de opdracht om een aantal zaken explicieter op te nemen in ons onderwijs. Vanwege onze populatie was dat onder meer aandacht voor woordenschatonderwijs.

Dit voorjaar was de inspectie tevreden. Ook over ons woordenschatonderwijs. Daar hebben we met plezier afgelopen jaar aan gewerkt. Teambijeenkomsten en klassenbezoeken hebben ons geholpen om het woordenschatonderwijs beter vorm te geven en een doorgaande lijn te realiseren. De teambijeenkomsten en klassenbezoeken waren zo praktisch dat iedereen er direct mee aan de slag kon.

Volgend schooljaar gaan we dus door met Begrijpend Lezen en Coöperatieve Structuren.”

Directeur Rob Weichelt (035 – 64 20 980)